Hjemmesiden “humanbegravelse” henvender sig dels til personer, som ønsker at få inspiration til at tage et helt eller delvis (med)ansvar for deres egen “begravelse”.
Dels behandlingen af liget, men også den efterfølgende begravelsesproces.

Det er også en platform, hvor myndighederne og venner kan finde info angående mine ønsker for min egen proces.

Og mest af alt ønsker jeg også, at det skal være en hjemmeside, hvor personer med en spirituel, alternativ eller holistisk virkelighedsforståelse, kan have mulighed for at finde inspirations materiale. Diverse inspirationer og anvisninger tager typisk sit afsæt i en forståelse af de analyser, som er at finde i Martinus Åndsvidenskab.

Især to af de bøger, som Martinus har skrevet kommer i spil her.
Disse er  “Bisættelse” og “Den ideelle Føde“.

Om disse skriver Martinus selv følgende i bogen “Bisættelse”. ” KAPITEL 182

Hvad vi er blevet vidne til i denne vor analysering af mikrovæsenerne

Vi er således her marcheret lige ind midt i en ny verdenskultur. Den “ny himmel” og “ny jord” har allerede begyndt at overskygge læserne. De kan i dag begynde at varme sig i en ny og højere verdens atmosfære og solskin. Dette solskin er åbenbaringen af vort samarbejde med mikrokosmos og makrokosmos. Det er erkendelsen af, at livet også udstrækker sig til disse zoner, og at individprincippet er ligeså detaljeret og fuldkomment i det “små” som i det “store”. I intet som helst andet skriftligt materiale i verden er der åbnet en sådan adgang til studiet af “mikroindividerne” som netop i bøgerne “Den ideelle føde” og “Bisættelse”.  (Sætningen er fremhævet af mig). I ingen som helst anden lære, oplysning eller videnskab er “mikroindividernes” rolle som fundament for vor egen skabeevne, sundhed og livsglæde blevet så indgående påtalt og begrundet. I ingen som helst anden forkyndelse er disse små væseners liv og færden trådt så åbenlyst frem for os og vist så analogt med vort eget væsen, med vor egen tilværelse, vist at de ligesom vi er “skabt i Guds billede efter hans lignelse”.