Martinus åndsvidenskab.

Kort fortalt er Martinus Åndsvidenskab en nyere virkelighedsbeskrivelse.

Martinus blev født 11 august 1890, og han “diskarnerede” 8 marts  1981.
Martinus’ ønske var at give “os” søgende mennesker en ny, men ikke mindst analytisk og logisk funderet forståelsesramme i forhold til at forstå tilværelsen.

Martinus’ brugte godt 60 år af sit liv på at nedskrive og formidle det verdensbillede, som vi lære at kende i “Livets Bog”.  Martinus beslutter i slutningen af dette liv, at hans forfatterskab skulle kendes under navnet “Det tredje Testamente”.  Fra biblen kender vi det gamle og det ny testamente. Og nu har Martinus givet os et tredje.  Vi kan sige, at hans værk er en intellektualiseret “overbygning” på første og anden testamente.

Det evige verdensbillede, som Martinus har beskrevet, er i særdeleshed ganske omfattende. Og det er ikke min opgave eller hjemmesidens opgave at redegøre for detaljerne i dette verdensbillede.

Hvad jeg derimod ønsker, er, at fremhæve nogle specifikke elementer fra denne virkelighedsbeskrivelse.
Netop de elementer eller forståelsesparametre, som virker naturlige, når vi skal beskæftige os med begravelsesproblematikken.