Folkekirken.

Der er rigtig mange meninger om den danske folkekirke.
Jeg har selv ind til videre erfaring med ansættelse i to af slagsen.
Fælles for begge disse kirker og mange andre i øvrigt er, at udviklingen er gået i retningen af at lave en syntese imellem et medborgerhus, et kulturhus og så selve kirken.

Viste du, at du som medlem af Folkekirken, er med til at støtte disse aktiviteter her:

Du bidrager til, at folkekirken kan udføre socialt arbejde.

Fx Omsorgsarbejde i sognet. Det kan fx være uddeling af julehjælp, sorggrupper eller besøgstjenester med besøg hos ældre og ensomme.

Du bidrager til et levende kirke- og kulturliv i hele landet.

Kirkerne lægger huser mange kulturelle og sociale arrangementer som fx koncerter, foredrag, kor, studiekredse, babysalmesang mm.

Dermed understøtter kirkerne den folkelige debat, det klassiske musikliv og bidrager til et aktivt lokalsamfund. Det gælder særligt i de mindre lokalsamfund, hvor der måske ikke er andre samlingssteder end den lokale kirke.

Konkret for hjemmesiden her finder jeg det vigtig at omtale det faktum, at du, som medlem af folkekirken, gratis kan reservere dit gravsted, hvis du gør det i Odsherreds provsti.  Det har jeg fx valgt at gøre. I princippet koster det x kroner om året, men som medlem får du præcis det samme beløb i rabat. Du skal dog selv vedligeholde dit gravsted. Men det er jo en god forberedelse.