Ligbrænding – Kremering.

I sektionen omhandlende Mikroindividerne lære vi, at der i vores krop findes et indre liv bestående af myriader af levende væsener. Disse er med til at opbygge vore celler, som igen er med til at opbygge vore organer.  Det vil sige, at der stadig er liv i den fysiske krop på mikroplan, når vore “død” er indtruffet.  –  Hvis “man” så stadig kan nænne at lade sit lig brænde, så frarøver man dette mikroliv en naturlig død.

Denne indsigt vil man kun finde i det materiale, som Martinus har stillet til rådighed for os.  Og har man endnu ikke lært de analyser, som Martinus har skrevet, at kende. Ja, så kan man jo ikke have dem med som adfærdsjusterende parametre.  Og kigger vi på statistikken herunder, så kan vi konstatere, at der ligger en stor opgave forude i forhold til at oplyse om dette. Uvidenheden inden for dette felt beskytter ikke for tilbagevirkningerne af handlingerne.

Lidt statistik med tal fra 2021.
Der blev registreret 57152 døde. Ud af disse blev 48951 udsat for en ligbrænding.
Ud fra disse tal kan vi konkludere, at der i 2021 “kun” var 8201 jordfæstelser i samme år.