Bogoversigt.

Her er en oversigt vedrørende Martinus bøger eller andet materiale, jeg har fundet relevant i forbindelse med begravelse.
Materialerne kan findes via Martinus Institut.

Bisættelse.
Martinus institut skriver følgende om bogen:
“Giver et dybtgående indblik i det univers af levende mikrovæsener, som udgør vores organisme.
Med vore tanker og vor levevis skaber vi disse mikrovæseners klima- og naturforhold.
Vores sundhed er afhængig af et kærligt samarbejde med vore mikrovæsener – som også er ”vor næste”.
Vi har ansvar for denne mikroverdens skæbne, også efter at vi selv har forladt den fysiske krop. Om fremtidens humane begravelseskultur.”

Den ideelle føde:
Martinus institut skriver følgende om bogen:
“Jo mere forfinet det moderne menneske bliver, desto finere ernæring må vores organisme have.
Forkert ernæring har stor indflydelse på vores skæbne.
Hvorfor den vegetariske føde er sundere end den animalske.
Hvad er den mest ideelle føde for nutidsmennesket?
Martinus giver vink til den begyndende vegetar, der gerne vil være fri for sygdomme og undgå drab og dyremishandling”.

Gennem Døden:
Martinus institut skriver følgende om bogen:
Temabogsserien indeholder udvalgte foredrag og tekster af Martinus til forskellige temaer. Første bind i serien omhandler temaet døden og har følgende indhold”:

Gennem dødens port, Gennem dødsriget, Gennemdøden1, Gennemdøden2, Efterdøden, Døden paradiset og Jul i himlen.
Bogen indeholder 13 symboler og er på 151 sider.

PDF-udgivelse:

Information om human begravelse.
Du kan hente denne udgivelse og gemme den på din egen PC, og efterfølgende læse den offline.

PDF-udgivelse.
Aage Hvolby
“Kødspisning” og “Bisættelse”
– mikrokosmisk nært beslægtede processer.

Denne PDF kan med fordel læsning, hvis du ønsker en mere dybdegående biologisk forklaring på de forskellige processer, som sker i kroppen efter at “jeget” har givet slip.

Supplerende illustrationer til udgivelsen “Kødspisning og Bisættelse”.
Disse kan hentes her.

Via denne artikel vil du få en gennemgang af Martinus mission og ikke mindst processen vedrørende hans begravelse.

ET LIV I VERDENS­GENLØSNINGENS TJENESTE ER TILENDEBRAGT

Denne artikel er sammenfattende af blandt andre Aage Hvolby.

Fra Martinus Instituttets hjemmeside.

“Fra bestyrelsens side vil vi, også med henblik på fremtidige interesserede, med denne artikel give et overblik over en række forhold,
der er kædet sammen med Martinus bortgang og det dermed forbundne epokeskift i sagens historie.
Indledningsvis vil vi belyse en række forhold, der har været betegnende for hans seneste leveår, specielt hans allersidste”.

Artiklen kan læses her.

“Bisættelsesmuligheder” i Danmark

Et overblik sammensat af Aage Hvolby vedrørende “Bisættelsesmuligheder” i Danmark.

Særnummer af Kosmos udgivet i 1972.

Det indeholder en række enkeltstående artikler med reference til begravelse.

Personlige hjemmesider.

Her vælger jeg at henviser til hjemmesider, som særlig handler om “begravelsesproblematikken” set fra en åndelig eller spirituel synvinkel. Dog primært med udgangspunkt i Martinus Åndsvidenskab.
Når jeg skriver hjemmesider i flertal, så er det lidt pral. Idet jeg i skrivende stund (31/8-2022) kun har fundet en udover den, som jeg selv har lavet.

Bjarne Rasmussen har en side, som hedder discarnation.info
På denne side har Bjarne lavet en opsamling vedrørende en række centrale artikler og henvisninger, som er relevante jf Martinus Åndsvidenskab.
Der flirtes dog også med elementer fra andre kilder.

Du kan se flere kilder til inspiration via de forskellige “Link-sektionerne herunder”.

Det er en blanding af bøger, artikler, pjecer eller videoer, som jeg anbefaler at fordybe mig i.

Bøger, artikler og pjecer har jeg samlet her. 

Videoklip eller dokumentarfilme har jeg samlet her.

Info du kan lytte til, mens du er på farten, har jeg samlet under Podcast.