Obduktion – Nej tak.

Dette er en beslutning, som jeg har taget grundet mit ønske om at passe så godt på mine efterladte mikroindivider efter min fysiske død.
Ved en obduktion åbnes kroppen, og der bliver fri adgang for bakterier.
Hvis du klikker her, så kan du se et billede af de værktøj, som kan tages i anvendelse. Og så vil jeg ellers overlade din egen fantasi til at forestille sig, hvilke eftervirkningerne dette måtte få.
Desværre er loven sådan, at mit ønske kan omgås af politiet, hvis der er begrundet mistanke om en “unaturlig” død.
Jeg beder derfor om at komme af dage på ganske udramatisk vis.